ประกาศ

พิมพ์

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 .

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต

ประกาศแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Steam Active Learnig

ใบสมัครการเข้ารับการอบรมเขียนแผนธุรกิจ

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติงาน 4 ชั้น

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการครัวร้อน

คำสั่งปฏิบัติราชการงานวิทยาลัย

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder