การขายพัสดชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

พิมพ์

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:02 น.

การขายพัสดชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ