นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 9 มีนาคม 2565

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2022 เวลา 21:52 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2022 เวลา 21:41 น.

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียน แผนกไฟฟ้ากำลัง โดยมีผู้ทดสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจำนงค์ อรัญดร นายอนุสร เพชรรัตน์
นายประทีป จัทรลาภ และมีผู้สมัครทดสอบ จำนวน 22 คน