กิจกรรมมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2021 เวลา 00:32 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2021 เวลา 23:08 น.

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นางสาวตุลยา ทิพย์มณเฑียร พนักงานราการ (ครู) และ นางสาวเจริญสุข แซ่กิ้ม หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลา