นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ติดต่อประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ วันที่ 19/11/64

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2021 เวลา 23:24 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2021 เวลา 22:37 น.

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมนายจตุรงค์ พรหมสุข ตำแหน่งหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนางสาวอัจฉรา เรียนรมย์ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ติดต่อประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ , และโรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิโรรสยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อรองรับการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา