วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:25 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:35 น.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการเยี่ยมชุมชนยามเย็น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมแซมจักรยานยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
โดยนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ ที่ทำการชุมชนพัฒนะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา