โครงการ 1 ช่าง 1 ตำบล 1 อาชีพ (ตัดผม) วันที่ 7 มกรมคม 2559

PDFพิมพ์อีเมล

โครการ 1 ช่าง 1 ตำบล 1 อาชีพ (ตัดผม)

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มราคม 2559

ณ หอประชุมวทาลัยการอาชีพเบตง