โครงการอาชีวะอาสา ระหว่างวันที่ 29-4 มกราคม 2559 ณ หน้าสถานีตำรวจอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2559

ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา