โครการศูนย์ซ่อม Fixit Center ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2558 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

โครการศูนย์ซ่อม Fixit Center  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จ.ยะลา

ระหว่างวันที่ 8-30 สิงหาคม 2558