ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

 

การรับสมัครนักเรียนโควต้าประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสื่อการสอนแผนกไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งพน้กงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูช่างเชื่อม)

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติงาน 4 ชั้น

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ครัวร้อน

ประกาศแผนจ้างเหมา รปภ วัทยาลัย

ใบแนบแผน จ้างเหมา รปภ วิทยาลัย

ประกาศแผนจ้างเหมา ธุรการ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา ธุรการ ศูนย์ธารโต

ประกาศแผนจ้างเหมา นักการ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา นักการ ศูนย์ธารโต

ประกาศแผนจ้างเหมา รปภ ศูนย์ธารโต

ใบแนบแผนจ้างเหมา รปภ ศูนย์ธารโต

แบบฟอร์บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อxผู้ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ช่างยนต์

แบบฟอร์มรับเงิน 2,000 บาท ตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

คำสั่งปฏิบัติราชการงานวิทยาลัย

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder