JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง
โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลปกครอง ยะลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและการปฏิบัติตามหลักข้อกฏหมาย
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.15-16.15 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดย นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และงานประชาสัมพันธ์ ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยมี นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานกรรมการประเมิน ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในที่ประชุม ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบูหลันสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

 • นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

  นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย

PDFพิมพ์อีเมล

ภาษาอาเซียน: บรูไน
คำศัพท์
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis)
เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
  (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

 

*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  ด.ญ. 8 ขวบ ทำลายสถิตินักปีนผา "อายุน้อยสุด" บนเส้นทางไชน่าไคลมบ์ ในกว่างซี
Read more...
  จีนพบซาก "บ้าน" เก่าแก่กว่า 5,000 ปี พร้อมคูน้ำ และขวานหยก คาดเคยเป็นอาคารขนาดใหญ่
Read more...
  ทนายดัง โพสต์เด็กอนุบาล 2 ล้มในห้องเรียน กลับมาเสียชีวิต โรงเรียนให้ค่าทำศพ 2 หมื่น และกล้องในห้องบังเอิญเสียหมด
Read more...
  งวดนี้มาแน่ ต้นวาสนาออกดอกครั้งแรกในรอบ 14 ปี เจ้าของถือโอกาสขอโชคขอลาภ หวังวาสนาหนุนส่ง ได้เลขสวยเพียบ แถมเลขท้ายตรงกับเลขที่บ้านอีกด้วย
Read more...
  ชี้บอกพิกัดไม่พอ บรรยายลักษณะชัดด้วย
Read more...
  พิษรักสามเส้า! หนุ่มใหญ่แอบตีท้ายครัวเพื่อน ถูกฟันสาหัส เมียรับรักทั้ง 2 คน ยังสับสนไม่รู้จะเลือกใคร
Read more...
  นาย ณภัทร เปิดใจเต็มๆ หลังมีข่าวปลูกรัก ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก อย่างเป็นทางการ เลื่อนสถานะ "คู่จิ้น" สู่ "คู่จริง" ป้ายแดง
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายไรฮ้าน  กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565
[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวาน136
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้432
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา987
mod_vvisit_counterเดือนนี้4053
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา3726
mod_vvisit_counterทั้งหมด347297

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 34.239.154.240
,
Today: พ.ย. 29, 2022