อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
กรมการชนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557
ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา