การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 วันที่ 20 มกราคม 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง