คณะผู้บริหารและครูได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 19 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา