นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา สหพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา สหพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี