กิจกรรมมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นางสาวตุลยา ทิพย์มณเฑียร พนักงานราการ (ครู) และ นางสาวเจริญสุข แซ่กิ้ม หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมืองเบตง จังหวัดยะลา