นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ยืมเรียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสารในการเรียน 2/2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ยืมเรียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ที่มีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสารในการเรียน จำนวน 2 ราย
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง