คณะผู้บริหารได้ตรวจเยื่อมแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมประชุมและนิเทศการเรียนการสอน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมประชุมและนิเทศการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อดำเนินการเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไซต์ต่อไป ณ ห้องประชุมแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง