วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา