นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา