บริษัทมาร์ มอเตอร์ คาร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พาราโค้ดดิ้ง จำกัด ดำเนินการเข้ามอบ สีพ่นรถยนต์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

บริษัทมาร์ มอเตอร์ คาร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พาราโค้ดดิ้ง จำกัด ดำเนินการเข้ามอบ สีพ่นรถยนต์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อสนับสนุน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมรับมอบ ณ อาคารเรียน แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง