วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีประธานกรรมการวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตง
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วม
ณ ห้องจัดเลี้ยงยะรม อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง