แผนกเทคนิคพื้นฐาน

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 15:41 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 09 เมษายน 2013 เวลา 15:13 น.

 

นายอับดุลเลาะ  แนปิแน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง วิชาเอก เชื่่อมและประสาน