ทำเนียบผู้อำนวยการ

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:21 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:19 น.

 

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 

  ลำดับที่ ชื่อ  นามสกุล เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุด
 1 นายอิสมัน อิสสะมะแอ 16 มกราคม 2540 1  มีนาคม 2550
2 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ 29 เมษายน 2550 30 พฤษภาคม 2552
3 นายธีระสิทธิ์ แสงขำ 15 มิถุนายน 2552 1 ตุลาคม  2557
4 นายสุรินทร์ คงยัง 29 กรกฎาคม 2558 30 กันยายน 2561
5 นายวิทยา ตั่นยืนยง 8 กรกฎาคม 2562