วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมนิทรรศการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมภาคใต้ วันที่ 18-21 สิงหาคม 2561

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:37 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 เวลา 12:06 น.

ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ คงสุข ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมนิทรรศการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช