นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:23 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:35 น.

นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกและสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46
ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี