นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล วันที่ 2 ธันวาคม 2562

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 15:30 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 14:58 น.

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมชม ให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดไทยสากล(สตริง)และประกวดเพลงสากล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมรอยัล
ภูเก็ต