นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 14:12 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:14 น.

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา
ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง