นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษางานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Famer “สัมโชกุน” พืชเศรษฐกิจของเบตง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 11:54 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 11:18 น.

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษางานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Famer “สัมโชกุน” พืชเศรษฐกิจของเบตง
ณ สวนดาวทอง บ้านกม.16 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อนำไปค้นคว้านวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป