ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:59 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:19 น.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายวิทยา ตั่นยืนยง ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษาที่ร่วมการประกวดหนุ่มใต้สุดสยาม นายภัคพล แซ่ท่อง ระดับชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ หมายเลข 5 ในงานประเพณีของดีเบตง และงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 14–15 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนอนุบาลเบตง สุภาพอนุสร)