ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมพบปะและมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 103
92 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงดำเนินงานส่งมอบงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 108
93 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเตรียมส่งมอบงานภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม fix it center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 105
94 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน หลักสูตร ขนมไทยโบราณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 89
95 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) จังหวัดยะลา (หลักสูตรอาหารไทยพื้นบ้าน วันที่ 1 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 101
96 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 93
97 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยม นักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. 1 เนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์ วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 98
98 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ศึกษางานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Famer “สัมโชกุน” พืชเศรษฐกิจของเบตง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 110
99 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 108
100 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชึพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(โรงเรียสมาอาฮัดดารุสสลาม) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่15 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 111

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL