ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมและแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัววิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 6 สิ่งหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 33
72 วิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมประจำเต็นท์และลงนามบนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ ประจำปี 2562 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 27
73 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 24
74 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมคุยเล่นๆยามเช้า ร่วมกันเล่าเรื่องเมืองเบตง วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 34
75 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ครูแผนกวิชาช่างยนต์เป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดยะลา วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 28
76 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดใช้แดนภาคใต้ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 28
77 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ยะลาเข้าร่วมโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 27
78 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ฯธารโต ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 28
79 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 24
80 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น และและนักกีฬาเปตอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ตัวแทน อศจ. ยะลา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 22

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL