ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมมอบพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองฯ เฉลิมศักดิ์ มูสิกะ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 172
62 นายอุทัย สุภัทรประทีป อดีตที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง และนายพรศักดิ์ พงสาวกุล นักธุกิจ ผู้บริจาคที่ดินในการก้อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมดูการพัฒนาของวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบ 152
63 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 152
64 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดทำตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 153
65 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมในการจัดตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 158
66 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และอบายมุข (โรงเรียนสีขาว) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 348
67 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 343
68 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 365
69 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 335
70 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 369

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL