ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 30
42 นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 27
43 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสุขยางค์ทางไปด่านพรมแดน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 31
44 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 32
45 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิปฏิบัติการสร้าง Application เพื่อใช้บูรณาการในรายวิชาโครงการระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 35
46 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครู พบปะนักเรียน นักศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 1108
47 คณะผู้บริหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาฝึกอาชีพ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ของนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 307
48 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของพระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 289
49 ผู้บริหารลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 36 ไร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเศษฐกิจพอเพียง ผู้ดูแลระบบ 282
50 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดการลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 284

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL