ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาขีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างได้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเครื่องยนต์เล็ก ระหว่างวันที่ 17-18,31 สิงหาคม 2562 และวันที่ 1,7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 15
42 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ จีนเที่ยง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นิเทศ ติดตาม นักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 19
43 โครงการนวสัมพันธ์ (การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน) วันืที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 15
44 วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 / 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 14
45 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
46 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้ความรู้ และความเข้าใจการศึกษาต่อสายวิชาชีพ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร นักเรียน โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ เบตง ในโครงการจัดตั้งศูนย์กลุ่มอาชีพ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
47 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้ความรู้ และความเข้าใจการศึกษาต่อสายวิชาชีพ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร นักเรียน โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 12
48 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยศาสตร์พระราชา วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 15
49 นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมรับการเทรนนิ่งเกี่ยวกับการใช้สีสเปรย์ของ Samurai โดยนายปรีชา แซ่เจิ้ง เจ้าหน้าที่จากบริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 13
50 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่โรงเรียน มาอาฮัดดารุสสลาม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 11

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL