ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 10
22 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน มารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
23 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การออกแบบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 6
24 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 11
25 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 9
26 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 12
27 การแข่งขันโปรแกรมบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 8
28 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 10
29 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 13
30 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยมีผูแทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 11

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL