ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 4
12 การอบรมพัฒนาเครือข่ายอาชีวะศึกษาระดับตำบล วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 4
13 คณะจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 4
14 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 6
15 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร )วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 7
16 คณะครู แผนกวิชาช่างยนต์นิเทศ วิทยาลัยการอาชีพเบตง นิเทศ ติดตาม นักเรียน ฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 7
17 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 7
18 คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6-7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 5
19 นักเรียน สาขางานเทคนิคยานยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานสีรถยนต์ ในโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำงบประมาณ 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 5
20 คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาภายใต้ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ดูแลระบบ 8

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL