ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม สานสายใยไทย-มาเลย์" ประจำปี 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-21.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมจัดกิจกรรมอาหารพื้นเมือง
(ผัดไทกุ้ง,ขนมบัวลอย , น้ำสมุนไพร) ในงาน "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม สานสายใยไทย-มาเลย์" ประจำปี 2561
โดยมีนายขจร มุขมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ พร้อมนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง
ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง และลานหน้าอาคาร 111 เมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา