ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธาน
ณ บริเวณพิธี สนามกีฬากลางเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา