ร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอเบตง จำนวน 15 เครื่อง 15 โรงเรียน วันที่ 12 สิงหาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครู ร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์ตามโครงการสานต่อที่พ่อทำให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอเบตง จำนวน 15 เครื่อง 15 โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำราและเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ณ ห้องประชุมกองการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง