โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยศาลจังหวัดเบตง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับชั้น ปวช.3,ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง