นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอเบตง พร้อมหน่วยงานต่างในพื้นที่อำเภอเบตง ณ สำนักสงฆ์ กม.4 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา