นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานดอกไม้บานที่เบตง ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก ประธานในพิธีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ณ โครงการไม้ดอกเมืองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา