วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages)

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (Guangxi University of Foreign Languages) ประเทศจีน จำนวน 41 คน ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง
โดยวิทยาลัยการอาชีพเบตงจัดกิิจกรรมการทำอาหารไทย ให้กับนักศึกษา ณ อาคารปฎิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง