วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกหน่วยบริการตามโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกหน่วยบริการตามโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา