จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ กรมการขนส่งอำเภอเบตง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง