นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเข้าร่วมโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจป้อม ศอร.(กม.2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ เข้าร่วมโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจป้อม ศอร.(กม.2) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา