กิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา