วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ร่วมแสดงพลัง รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา“

PDFพิมพ์อีเมล

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ร่วมแสดงพลัง
รณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา“ โดยมีนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง