วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567

PDFพิมพ์อีเมล

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง