วิทยาลัยการอาชีพเบตงได้เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก วัตถุดิบหลักจากเป็ด" ในระดับชั้น ปวส. #ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร

PDFพิมพ์อีเมล

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ
พร้อมด้วยนายสอและ เจ๊ะแว ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก วัตถุดิบหลักจากเป็ด"
ในระดับชั้น ปวส. #ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร